+48 736 994 433 info@npro.it

Menu
Wdrożenie

Wdrożenie

Wdrożenie to etap cyklu życia systemu, polegający na wprowadzeniu w życie. Warunkiem koniecznym prawidłowego wdrożenia jest posiadanie kompletnej dokumentacji, która uwzględnia:

 • dokumentację programów
 • dokumentację dla użytkownika
 • dokumentację dla administratora systemu

Podstawowe etapy procesu wdrożenia

 • Przygotowanie dokumentacji
 • Przygotowanie infrastruktury technicznej
 • Przygotowanie systemu informatycznego do eksploatacji
 • Testowanie systemu
 • Właściwe wdrożenie systemu

Strategie wdrażania systemu

 • całościowa – polega na implementacji nowego systemu i równoczesnej rezygnacji ze starego systemu. To najwygodniejsze i najmniej kosztowne rozwiązanie, o ile wdrażany system był poprawnie wykonany. Wadą jest brak odwrotu od nowego systemu, ponieważ stary już nie istnieje. Strategia ta jest obarczona wysokim ryzykiem.
 • cząstkowa – wdrażanie o mniejszym stopniu ryzyka, ale może generować większe koszty od strategii całościowej. Bezpieczne w przypadku dużych systemów informatycznych, polega na wdrażaniu po kolei części systemu. Wyróżnia się podział:
  • geograficzny
  • funkcjonalny
 • równoległa – jednoczesne przetwarzanie danych w starym i nowym systemie. Jest to najbardziej bezpieczna strategia, ale również najdroższa. Może być konfliktogenna z uwagi na grupy pracowników pracujących na starym i nowym systemie, na ich różne wymagania.

Helpdesk

Napisz wiadomość email

Rejestracja problemów technicznych mailowo

Przejdź do systemu e-helpdesk

Rejestracja problemów technicznych dla aktualnych klientów

Pomoc zdalna

Połącz się z pomocą zdalną

Nawiązanie połączenia zdalnego z konsultantem